• 61 877 56 31
  • sekretariat@sp20.pl

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego

w ramach projektu „Cegielski. Bazar.pl” i „Kreatywny. Cegielski.pl”
FOTOTEKA „Śladami Hipolita Cegielskiego”


1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 20 w Poznaniu.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas 4-7.
3. Cele konkursu:

  • popularyzowanie wiedzy o Hipolicie Cegielskim
  • poznawanie ciekawych miejsc związanych z postacią Hipolita Cegielskiego w Poznaniu i Wielkopolsce
  • doskonalenie umiejętności fotograficznych
  • wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.

4. Konkurs polega na stworzeniu FOTOTEKI (7 – 10 zdjęć). Przedmiotem zamieszczonych fotografii powinny być miejsca związane z życiem i działalnością Hipolita Cegielskiego na terenie Poznania i Wielkopolski.
5. Zdjęcia powinny być w wydrukowane w formacie od 10×15 do maksymalnie A4. Każda fotografia z FOTOTEKI musi być podpisana nazwą miejsca.
6. Technika wykonania prac jest dowolna.
7. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich. Załącznik 1
8. Prace należy dostarczyć do końca lutego do pani Małgorzaty Szymanowicz lub pani Agnieszki Golki.
9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
10. Ocenie podlega zgodność z tematem, estetyka, oryginalność pomysłu.
11. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Projektu.
12. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma pochwałę w Librusie a zwycięzcy pamiątkowe dyplomy i oceny celujące z historii lub plastyki ( do wyboru).
13. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

Życzymy powodzenia!

Małgorzata Szymanowicz
Agnieszka Golka

Załącznik 1
© 2018 Kreatywny.Cegielski.pl All Rights Reserved. Designed By Dysank

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem